รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม:


1. สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับ Flash Express ก่อนหรือภายในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562

a. ในระหว่างการจัดโปรโมชั่น หากท่านชำระ 1,000 บาท จะได้รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 1,000 บาท พร้อมสิทธิ์รับ Flash Toy 1 เครื่อง

b. คูปองค่าส่งพัสดุนี้ ทางบริษัทฯจะแจกเป็นคูปองใบละ“5 บาท” 200 ใบ เพื่อนำมาใช้แทนเงินสดในการหักค่าจัดส่งพัสดุ โดยระบบจะมอบคูปองผ่านทางบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้

c. เนื่องด้วย Flash Toy มีจำนวนจำกัด เราขอจำกัดสิทธิ์ 1 เครื่อง/ท่าน


2. สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับ Flash Express ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

a. ในระหว่างการจัดโปรโมชั่น หากท่านชำระเงิน 1,000 บาท จะได้รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 1,000 บาท พร้อมสิทธิ์รับ Flash Toy 1 เครื่อง

b. คูปองค่าส่งพัสดุนี้ ทางบริษัทฯจะแจกเป็นคูปองใบละ “2 บาท” 500 ใบ เพื่อนำมาใช้แทนเงินสดในการหักค่าจัดส่งพัสดุ โดยระบบจะมอบคูปองผ่านทางบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้

c. เนื่องด้วย Flash Toy มีจำนวนจำกัด เราขอจำกัดสิทธิ์ 1 เครื่อง/1ท่าน


3. เมื่อใช้สิทธิ์รับ Flash Toy แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจำนวน 1,000 บาท


4. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้

a. ระบบจะคิดส่วนลดให้ท่านในราคาที่ถูกที่สุด เช่น หากส่งพัสดุในวันอาทิตย์ ท่านจะได้รับส่วนลดโปรโมชัน Sunday 50% แทนส่วนลด Flash Toy


5. คูปองแทนเงินสดมีอายุ 3 เดือน คูปองเงินสดสามารถใช้ได้1ใบ/1พัสดุ ซึ่งระบบจะทำการหักยอดเงินจากคูปองหลังจากพนักงานเข้ารับพัสดุ โดยคิดเป็นจำนวนเงิน 5 หรือ 2 บาท/1พัสดุ ตามโปรโมชันที่ลูกค้าได้รับ โดยพนักงานจัดส่งจะต้องเข้าฟังก์ชัน “หน้าที่งานรับ – ลูกค้าเลือกใช้บาร์โค้ดเล็ก กรุณากดที่นี่ ”และ “สแกนบาร์โค้ดเพื่อรับพัสดุ (กรณีลูกค้าไม่ได้เรียกคูเรียร์เข้ารับพัสดุ) ” เท่านั้น หากพนักงานจัดส่งรับงานโดยฟังก์ชัน “กรอกข้อมูล” ลูกค้าจะไม่ได้รับส่วนลดตามเงื่อนไขโปรโมชั่น

a. กดลิ้งก์เพื่ออ่านคำอธิบายการใช้งาน Flash Toy


6. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเครื่องปริ้น Flash Toy พร้อมคูปองส่วนลด

a. กดลิงก์เพื่อลงทะเบียน

b. ทางบริษัทฯจะใช้ระยะเวลา 2 วันทำการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและสิทธิ์ของท่านในการรับเครื่องปริ้น Flash Toy

c. หากข้อมูลผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะดำเนินการติดต่อกลับ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลและแจ้งความประสงค์เพื่อยืนยันรับ Flash Toy จากนั้นบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเครื่องปริ้น Flash Toy ให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับเครื่องปริ้นFlash Toy แล้ว ให้ชำระ 1,000 บาท แก่พนักงานจัดส่ง


7. ขั้นตอนการเติมคูปอง

a. หลังจาก Flash ได้รับเงินของท่านแล้ว ทางเราจะมอบคูปองเข้าบัญชีผู้ใช้ภายในเวลา 2 วันทำการ พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

b. กรณีเบอร์โทรศัพท์เดียวกันเชื่อมไว้กับบัญชีKA และบัญชีทั่วไป คูปองส่วนลดนี้จะมีผลกับบัญชีKA (สำหรับลูกค้าที่มีสองบัญชี)

c. เมื่อเติมคูปองเข้าไปยังบัญชีผู้ใช้ของท่านเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความเเจ้งไปยังเบอร์โทรของลูกค้า จากนั้นสามารถตรวจสอบคูปองแทนเงินสดได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Flash Express
กดปุ่ม ของฉัน > คูปอง (ดังภาพที่ปรากฏ)


8. Flash Express ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข